Privatlivspolitk

GDPR/Privatpolitik

Denne hjemmeside er hoasted hos One.com, der anvender cookies til brug af statistikker. Ved at læse på min hjemmeside accepterer du deres cookies.


Dette website ejes af Hjertemennesker v.Ursula Maria Jensen.Jernbane alle 58, 2720 Vanløse. CVR NR. 30305264

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet eller køber ydelser, lagrer jeg data om dig.


Data anvendes til følgende formål


Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til markedsføring på sociale medier samt til at sende dig nyhedsbrevet. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.


Dataopbevaring og sletning af data


Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.


Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.


Kategorier af personoplysninger


Jeg lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.


Kilder


Jeg har fået dine oplysninger:


• Direkte af dig via tilmelding til mit nyhedsbrev på hjemmesiden eller andre steder på internettet.
• Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
• Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.
• En af mine databehandlingssystemer (Mailchimp eller teachable)Behandlingsgrundlag


Jeg er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:


• Min legitime interesse i at markedsføre min virksomhed.
• For at jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
• For at jeg kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.


Modtagere


Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:


Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:


• Stripe til betaling af produkter og ydelser
• Teachable til håndtering af booking og køb af produkter og e-mailnyhedsbreve.
• MailChimp til håndtering af mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve.


Opbevaring


Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:


I forbindelse med nyhedsbreve:


Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage; og såfremt jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en retlig forpligtelse.


I forbindelse med køb af ydelser eller produkter:


I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.


Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning


Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig.


Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).


Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger kan du også sende mig en anmodning herom.


Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.


Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

I kærlighed,

Ursula Maria Jensen

Nyhedsbrev


Er du parat til at modtage LOOOVE, gode råd og tips, så tilmeld dig fluks til mit nyhedsbrev.


(PS. Når du skriver dig op får du samtidig foræret min meditation "Det rensende bad i det hellige tempel" :-)